Πλήρως Ενδοωτιαίο (CIC) 

• Για ήπιες έως μέτρια σοβαρές παθήσεις ακοής

• Πολύ μικρό μέγεθος συσκευής

• Όλα τα εξαρτήματα περιέχονται μέσα σε κέλυφος στα μέτρα του αυτιού του χρήστη

• Τοποθετείται εντός του ακουστικού πόρου

• Ελάχιστα ορατό ή πλήρως αόρατο εντός του ακουστικού πόρου (ανάλογα με τον ακουστικό πόρο κάθε χρήστη)

Ενδοωτιαίο – Μικροκαναλικό (MC)

• Για ήπιες έως μέτρια σοβαρές παθήσεις ακοής

• Πολύ μικρό μέγεθος συσκευής

• Όλα τα εξαρτήματα περιέχονται μέσα σε κέλυφος στα μέτρα του αυτιού του χρήστη

• Τοποθετείται εντός του ακουστικού πόρου και επεκτείνεται ελάχιστα εκτός αυτού

• Ελάχιστα ορατό στο αυτί

Ενδοωτιαίο (ITC)  

• Για ήπιες έως μέτρια σοβαρές παθήσεις ακοής

• Μικρό μέγεθος συσκευής

• Όλα τα εξαρτήματα περιέχονται μέσα σε κέλυφος στα μέτρα του αυτιού   του χρήστη

• Τοποθετείται εντός του ακουστικού πόρου

• Ελάχιστα ορατό στο αυτί.

  Half Shell (HS)

• Για ήπιες έως σοβαρές παθήσεις ακοής

• Μεγαλύτερο μέγεθος συσκευής

• Όλα τα εξαρτήματα περιέχονται μέσα σε κέλυφος στα μέτρα του αυτιού του χρήστη

• Τοποθετείται εντός του ακουστικού πόρου

• Ορατό εντός του αυτιού

Εντός του Αυτιού (ITE)  

• Για ήπιες έως σοβαρές παθήσεις ακοής

• Μεγαλύτερο μέγεθος συσκευής

• Όλα τα εξαρτήματα περιέχονται μέσα σε κέλυφος στα μέτρα του αυτιού του χρήστη

• Τοποθετείται εκτός του ακουστικού πόρου

• Ορατό εντός του αυτιού

Οπισθοωτιαίο (BTE)  

• Για ήπιες έως ιδιαίτερα σοβαρές παθήσεις ακοής

• Μεγαλύτερο μέγεθος συσκευής σε δύο τμήματα

• Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται εντός της συσκευής

• Η συσκευή τοποθετείται πίσω από το αυτί και ένα εκμαγείο   τοποθετείται εντός του ακουστικού πόρου

• Μπορεί να είναι ελάχιστα ορατό ανάλογα με το χρώμα της συσκευής και το χρώμα του εκμαγείου.