Η ύπαρξη ενός βαρήκοου παιδιού μέσα  στην οικογένεια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το ίδιο το παιδί αλλά και για τους γονείς του.

Δυστυχώς πολλοί γονείς έχουν ενδοιασμούς για τη χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας, ενώ χρησιμοποιώντας τα μπορεί να αποκατασταθεί ικανοποιητικά η επικοινωνία του παιδιού και η μαθησιακή του ικανότητα, παρ’ όλα αυτά οι γονείς αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος και αποτρέπουν την εφαρμογή οποιασδήποτε συσκευής, η οποία όμως είναι απαραίτητη στις περισσότερες περιπτώσεις.
Συστήνουμε στους γονείς να δέχονται το πρόβλημα  του παιδιού τους και να επιδιώκουν την αποκατάσταση του, δεχόμενοι τις υποδείξεις των ειδικών.

Η ύπαρξη ενός βαρήκοου παιδιού μέσα  στην οικογένεια αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το ίδιο το παιδί αλλά και για τους γονείς του.
Δυστυχώς πολλοί γονείς έχουν ενδοιασμούς για τη χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας, ενώ χρησιμοποιώντας τα μπορεί να αποκατασταθεί ικανοποιητικά η επικοινωνία του παιδιού και η μαθησιακή του ικανότητα, παρ’ όλα αυτά οι γονείς αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος και αποτρέπουν την εφαρμογή οποιασδήποτε συσκευής, η οποία όμως είναι απαραίτητη στις περισσότερες περιπτώσεις.
Συστήνουμε στους γονείς να δέχονται το πρόβλημα  του παιδιού τους και να επιδιώκουν την αποκατάσταση του, δεχόμενοι τις υποδείξεις των ειδικών.